NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

LUKA TELAŠĆICA

Luka Telašćica proteže se 8 km unutar otoka, najveća širina je 1,5 km, a u njoj i oko nje smjestilo se i šest manjih otočića.

U nizu njenih krakova, uvala i uvalica, ovisno o vjetrovima, uvijek se nađe dobro privezište. Gotovo svugdje po krakovima uvale usidrene su plutače. Uz sjevernu stranu Telašćice, koja je cijela u zavjetrini od bure, najomiljenija je uvala Ćuška Duboka. More se tu gotovo kilometar uvuklo u otok među strme, gole stijene. U dnu uvale uvale more je duboko samo 3 m, a ima i hridi na koje treba pripaziti. Najviše plovila zadržava se u uvali Mir.

Riba se može loviti uz dozvolu koju izdaje Uprava Parka. Roniti s opremom može se uz dozvolu samo na određenim lokacijama koje se mijenjaju.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar