NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

PAG

Pag je u davnoj prošlosti bio naseljen ilirskim Liburnima, a ostaci njihov utvrda i nekropola mogu se naći kraj Kolana, u Mihovilju, Daboru i Vidasovu kantu. U početku 1. st. rimljani su na otoku podigli sustav utvrda za obranu od ilirskih plemena (Caska, Novalja, Košljun, Svetojašnica). Na području današnjeg Paga nalazilo se veće rimsko naselje Pagus, te više manjih naselja po cijelom otoku.

Hrvati su rano naselili otok. Njihovo glavno naselje bilo je Keša kod današnej Novalje. Kralj Petar Krešimir IV darivao je sjeverni dio otoka rapskoj crkvi, a južni je pripao Zadru (1071. god.). Stoga je u srednjem vijeku na otoku bilo čestih sukoba Rabljana i Zadrana. Krajem 12. st. glavnu ulogu preuzima grad Stari Pag, dok Keša propada.

Tijekom 15. st. pa sve do kraja 18. st. otok je bio pod vlašću Venecije, a nakon toga Austrije. Tijekom 2. svj. rata bio je pod talijanskom pa njemačkom okupacijom. Od 1945. pripojen je matičnoj Hrvatskoj.

Na otoku se i danas čuva stara pučka tradicija: junačke i ljubavne pjesme 'na kanat', plesovi ('po starinski', 'po paški', 'paško kolo', 'po naški'), te umjetnost izrade paške šivane i novaljske kačkane čipke. 1906. je osnovana čipkarska škola.

Pag je nadalje poznat po ovčarstvu (vuna) a posebice po nadaleko cijenjenom paškom siru.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar