NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

UMAG

Posebnu pažnju valja obratiti na pličinu Paklena pola milje NE od ulaza u luku koja je označena crvenom valjkastom kulom sa stupom i svjetionikom. Luka je otvorena prema NW i u nju se uplovljava između dvije plutače, osvijetljene crvene i neosvijetljene zelene. Odmah do crvene plutače u smjeru N je greben sa oznakom (crno-žuto) koja se mora zaobići sa S strane. Preporučljivi kurs je oko 60°. Nakon obilaženja plutača postaje vidljivo crveno svjetlo na lukobranu marine. Dubina u opisanom prolazu je veća od 4 m.

Luka je zaklonjena od svih vjetrova osim N i NW koji stvaraju valove u luci. Bura puše jako ali ne razvija valove. Ljetne nevere traju kratko ali stvaraju velike valove u luci. Sidriti možete u sredini luke na dubinama 3-5 m.

vezani pojmovi:
ACI UMAG, Crpka Umag

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar