NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

NP MLJET

Nacionalni park Mljet nalazi se na NW dijelu otoka. Obuhvaća Veliko i Malo Jezero i mjesto Soline u ukupnoj površini od 5400 hektara. Jezera su povezana međusobno i s otvorenim morem umjetno produbljenim plitkim i uskim prolazima. To je područje 1960. godine proglašeno nacionalnim parkom i predstavlja prvi institucionalizirani pokušaj zaštite izvornog ekosustava na Jadranu i to zbog svojih osobitosti kao što su razvedene obale, klifovi, hridi i brojni otočići, bogata orografija okolnih brda koja se strmo izdižu iznad površine mora zaklanjajući brojna kraška polja i drevna naselja u kamenu.

Mljet je otok bujne vegetacije. Na području nacionalnog parka nalazi se velik broj biljnih zajednica. Ostaci mediteranske prašume i izvorne šume crnike pristuni su samo u fragmentima, a najbolje su očuvani u području Velike Doline. Drugdje je ta šuma zamijenjena makijom, garizima, kamenjarima, česvinom i prostranim šumama alepskog bora, koji je preuzeo primat nad ostalim biljnim vrstama. Od biološkog značenja su i druga staništa, kao što su priobalne pješčane dine, strme i visoke obalne stijene, bilje obalnih grebena.

Ovdje je bogat i životnjski svijet. U šumama živi mungos, zbog kojeg danas više na otoku nema zmija otrovnica. Na otoku živi više vrsta ptica pjevica od kojih su neke vrlo rijetka pojava na otocima (šojka, siva muharica, šumski zviždak), te orao zmijar. Osim njih na otoku žive sivi puh, mediteranski štakor i divlja svinja.

Veliko i Malo Jezero poznati su po svojim osobitim svojstvima. Veliko Jezero ima površinu od 145 hektara i najveću dubinu od 46 m. Malo Jezero ima površinu od 24 hektara i najveću dubinu od 30 m. Izloženo je prirodnom procesu eutrofizacije, pa u donjim slojevima nema kisika. Ova, danas morska jezera, u pretkršćansko vrijeme bila su slatkovodna. Na južnim obalama nacionalnog parka do nedavno je bilo obitavalište sredozemne medvjedice.

U južnom dijelu Velikog Jezera nalazi se otočić Sv.Marija. Na njemu su benediktinci u 12. st. sagradili samostan i crkvu Sv.Marije.

Zabranjeno je uplovljavanje u jezera vlastitim plovilom. U razgledavanje jezera može se jedino turističkim brodicama nacionalnog parka koje polaze iz mjesta Pristanište.

Na lokalitetu Polače nalaze se ostaci rimske palače iz 1. st. sa sklopom utvrda i starokršćanskih bazilika.

U sklopu nacionalnog parka nalazi se još jedno naselje, Goveđari, koje datira iz 19. st. kada su dotadašnji vladari, benediktinci, konačno dozvolili naseljavanje u tom području.

vezani pojmovi:
MLJET

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar